Print Switch language POL/ENG

Hello!

And welcome to my public CV page, for the sake of attaching more sensible name to an internet alias - You can call me Thaddeus. This is a page where You can find work-relevant information on my persona neatly packed into a condensed and visually appealing form. Please consider this an abridged form of both my CV and Cover Letter.
I understand that some aspects may be quite ambiguous, however given very public nature of this page I would rather not disclose too many of my personal details. If You're interested in hearing more on particular subject, feel free to contact me directly.


Why game development?

The answer for me is very simple: This is what I want to do in life and have been wanting to do since early years of my childhood, having grown in the golden era of both 3D gaming and first person shooters has inspired me to both learn and create. Learning was done by disassembling games to bits in order to learn their technical and design inner workings, whilst creative element was expressed by multitude of mods created for many games.
What I'm lacking in solid experience, I'm more than capable of backing up with passion and will to learn. Over the years I have learned multitude of toolsets both official and community made (as well as helped with development of some of them) with "learn as I go" approach.

Personally I mostly lean towards First Person Shooters and Action RPGs and while i enjoy demanding mechanical design (as well as I find it to be my primary focus), I would never underestimate the role of a good story and well written characters.


What are You currently doing?

Mostly freelancing, setting up basic websites, fixing local PCs, doing modding bounties and getting modding donations every now and then.


Education

I possess a Bachelor's degree in Management and Master's degree in Marketing, my formal education is an emergency fallback for employment outside of desired industry, however it also comes with great understanding and experience of business and team management including most commonly used team management and communication strategies. Both Bachelor's and Master's level courses were a great and lenghty exercise in teamwork and cooperation with various individuals and entities both inside and outside of the organisation. Crowning achievement of entire course both in terms of team effort and marketing prowess was a successful crowdfunding campaign that collected nearly 4000EUR and required structuring supply and contractor pipeline along with settling legal matters with local goverment structures.

As an added bonus i possess C1 level English proficiency certificate (as well as being Polish native speaker).


Mobility and availability

As far as availability goes, I'm ready any time - I have no long term plans or obligations at the moment.
In terms of mobility, I can move freely within bounds of European Union. Going anywhere farther would require acquiring work Visas, which I'm not against however given current circumstances I would guess it would be a hard and lenghty process.


How about some more relevant stuff?

I believe that providing numbers would be a right way to start here, currently I have:


Over 50 mods

Ranging from minor additons/enhancements to full blown overhauls.

For over 10 different games

Both new AAA titles and obscure and forgoten gems.

And with over 230000 downloads

Appreciated by community, developers and journalists.

Which in turn translates to:

Multitude of projects of varying scopes, from game specific utilities[CLICK], through reverse engineering and community efforts in creating custom toolsets[CLICK] and ending with high level scripting layers and asset modifications[CLICK], [CLICK]
Which in turn allowed me to get some developer[CLICK], [CLICK] and media attention[CLICK]

On the technical side of things:

My endeavours allowed me to gain intimate knowledge of many engines(Unreal Engine 3/4, Source, IDTech 2, Stingray, RED Engine 3) over the years as well as proprietary and commonly used scripting languages (wscript, LUA, UnrealScript). Additionally I have learned basics of most popular programming languages such as C, C++, C# and whilst I would not currently claim to be a competent programmer, I can certainly work with them enough to satisfy my own needs.
As my small-time hobby is ingame photography, for a brief time I also experimented with HLSL as a means to prototype shaders for NVIDIA ANSEL/FREESTYLE feature (some of which, like Green Screen, got successfully pitched as concepts ended up being implemented).


What about my social activity?

I understand that nowadays most companies prefer to run thorough background checks on candidates, here are all of my publicly available social media links:YouTube Reddit Twitter


My gaming preferences can be easily assessed by inspecting my Steam library.
I also invite You to take a look at the rest of my website.


Relevant work experience?

Absolutely none!

But You can be my first!
I'm young, flexible, passionate and willing to learn. I can pick up custom toolsets and scripting layers within days, I'm also a great source of creative ideas (who else would've thought to put a selfie stick into a fantasy RPG?).


Closing word

All I'm asking for is to be given a chance, gamedev industry is a very hermetic place with high entry barriers. Most people have been there, now I'm standing where You stood couple of years ago.
Give a fellow passionate a helping hand and You'll have my everlasting gratitude.


Like what You see?

If You want to get in touch with me, You can mail me at skacik@skacikpl.pl.


Not quite up to Your standards?

No worries, You can still help me out by boosting my signal:


Font used: "Aller" by Dalton Maag Ltd

Witaj!

Na mojej publicznej stronie CV, w celu nadania jakiegoś konkretniejszego imienia do internetowego aliasu - możesz nazywać mnie Tadeusz. To jest miejsce gdzie znajdziesz istotne dla pracy informacje o mojej osobie złożone w krótkiej i łatwej do przyswojenia formie. Można to miejsce uznać za połączenie CV oraz Listu Motywacyjnego.
Rozumiem, że niektóre aspekty zawarte tutaj mogą być rozwinięte w mniej niż satysfakcjonującym poziomie, natomiast biorąc pod uwagę całkowicie publiczny charakter tej strony nie będę z miejsca zdradzał zbyt dużo szczegółów. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące poniższych aspektów, zachęcam Cię do kontaktu.


Dlaczego gamedev?

Z mojej stony odpowiedź jest prosta: To jest to, co chcę robić w życiu i co chciałem robić od młodości, dorastając w złotej erze gier 3D oraz FPS'ów co zainspirowało mnie do poznania oraz tworzenia. Nauka skupiała się na rozkładaniu gier na czynniki pierwsze w celu poznana ich tajników technicznych oraz design'owych, natomiast część kreatywna jest wyrażana poprzez szereg modyfikacji jaki stworzyłem do wielu gier.
To czego mi brakuje w konkretnym doświadczeniu, nadrabiam pasją i wolą do nauki. Na przestrzeni lat poznałem wiele zestawów narzędziowych, zarówno oficjalnych jak i tych tworzonych przez społeczność (przy tworzeniu niektórych z nich miałem również czynny udział) opierając się przy tym na podejściu "nauki w trakcie pracy".

Osobiście skłaniam się głównie w stronę FPS'ów oraz gier Action RPG, jako że sprawia mi przyjemnośc intensywna i mechanicznie wymagająca rozgrywka. Nie znaczy to jednak, że w jakikolwiek sposób umniejszam rolę dobrej fabuły oraz wielowymiarowych postaci.


Czym się obecnie zajmujesz?

Głównie freelancingiem, budową prostych stron internetowych, lokalną naprawą komputerów, wykonywaniem płatnych zleceń na mody oraz otrzymywaniem dotacji za wykonane modyfikacje.


Wykształcenie

Posiadam dyplom Licencjata z zarządzania oraz Magistra z marketingu, moje formalne wykształcenie stanowi dla mnie "plan B", benefitem takiej kariery edukacyjnej jest szeroka wiedza oraz doświadczenie z zakresu zarządzana zespołem jak i pracy zespołowej oraz metod komunikacji. Całkowity cykl studiów stanowił doskonałe przygotowanie w zakresie pracy z różnymi osobami wewnątrz jak i na zewnątrz zespołu w różnych warunkach. Wieńczącym osiągnięciem studiów była udana kampania crowdfundingowa będąca pokazem wysiłku zespołowego oraz umiejętności pracy zespołowej, w ramach której zebrano ponad 18000PLN. Praca w ramach kampanii wymagała stworzenia łańcucha dostawczo-wykonawczego oraz uzgadniania materii prawnych z lokalnym samorządem.

Dodatkowo posiadam również certyfikat językowy z języka Angielskiego potwierdzający kompetencje na poziomie C1.


Mobilność i dostępność

W zakresie dostępności, jestem dostępny praktycznie od zaraz. Nie mam żadnych bieżących lub długoterminowych zobowiązań.
W kwestii mobilności również jestem skłonny przemieścić się za pracą.


Trochę konkretów

Uważam, że konkretne liczby są dobrym miejscem na start. Obecnie posiadam:


Ponad 50 modyfikacji

Od pomniejszych dodatków i ulepszeń poprzez kompleksowe przeróbki.

Dla ponad 10 różnych gier

Obejmując zarówno najpopularniejsze produkcje AAA jak i zapomniane perełki.

Liczących ponad 230000 pobrań

Modyfikacje docenione przez społeczność, developerów oraz dziennikarzy.

Co przekłada się na:

Wiele projektów o różnym poziomie skomplikowania, od utensyliów tworzonych na potrzeby konkretnych gier[KLIK], poprzez wspólne społecznościowe wysiłki inżynierii wstecznej w celu stworzenia własnych kompleksowych narzędzi[KLIK] kończąc na modyfikacjach assetów oraz wysokopoziomowych warstw skryptowych[KLIK], [KLIK]
Co z kolei pozwoliło mi zyskać uwagę developerów[KLIK], [KLIK] oraz mediów[KLIK]

Od strony technicznej:

Moje wysiłki pozwoliły mi poznać wiele silników(Unreal Engine 3/4, Source, IDTech 2, Stingray, RED Engine 3) oraz szereg własnościowych i ogólnodostępnych języków skryptowania (wscript, LUA, UnrealScript). Dodatkowo nabyłem podstawową wiedzę na temat kilku najpopularniejszych języków programowania jak C, C++, C#. O ile nie pokusiłbym się o stwierdzenie, że jestem kompetentnym programistą, moje umiejętności w zupełności wystarczają na pokrycie moich potrzeb.
Jako że moim pomniejszym hobby jest fotografia w grach, przez króki czas również eksperymentowałem z HLSL na potrzeby prototypowania efektów dla NVIDIA ANSEL/FREESTYLE (niektóre z nich, jak Green Screen, zostały zatwierdzone oraz oficjalnie zaimplementowane).


Aktywność na mediach społecznościowych

Rozumiem, że w obecnych czasach pracodawcy preferują dokładnie prześwietlić każdego kandydata. Poniżej znajdują się moje linki do profili na mediach społecznościowych:YouTube Reddit Twitter


Moje preferencje gamingowe można łatwo określić na podstawie mojej biblioteki Steam.
Zapraszam Cię również do przejrzenia reszty mojej strony domowej.


Doświadczenie

Absolutnie żadne!

Ale możesz być moim pierwszym pracodawcą!
Jestem młody, elastyczny, pełen pasji i woli do nauki (w sam raz do pracy w młodym, dynamicznym zespole w zamian za kartę multisport i owocowe czwartki!). Jestem w stanie nauczyć się własnościowych narzędzi i języków skryptowania w przeciągu kilku dni, Jestem również świetnym źródłem kreatywnych pomysłów (kto inny dodałby selfie sticka do fantasy RPG?).


Słowo na koniec

Jedyne o co proszę to szansa, gamedev jest bardzo hermetyczną branżą z wysokimi barierami wejścia. Większość ludzi była w podobnej sytuacji, obecnie ja stoję tam gdzie Ty stałeś jeszcze kilka lat temu
Wspomóż współpasjonata a będe Ci bardzo wdzięczny.


Spodobało Ci się?

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz wysłać mi maila na adres skacik@skacikpl.pl.


Za cienki w uszach?


Użyta czcionka: "Aller" wykonana przez Dalton Maag Ltd